29 agosto 2011

Treino 28/08/2011

Treino 18/08/2011

Aroeira-Belverde(ponte)-Aroeira
10k

Treino 14/08/2011

Aroeira-Belverde(ponte)-Aroeira
10k