23 novembro 2011

Treino 20/11/2011

Galp-Lizandro-Galp
2x - 7.2k
37.23

Treino 17/11/2011

Galp-Lizandro-Galp
4x - 14.4k
1.25.35

15 novembro 2011

Treino 14/11/2011

Galp - Lizandro - Galp
2x - 7.2k
41.14 relax

14 novembro 2011

Treino 13/11/2011

Galp-Lizandro-Galp1x
3 k - 17.08
(Debaixo de chuva a serio)
:(